Adatvédelem

Adatvédelem

Felelősségkizárás – weblinkek:

A jelen weboldalon kívüli webes tartalomra mutató külső linkek a Jungheinrich Kft.-től független harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakhoz vezetnek. Az ilyen weboldalak tartalmáért a Jungheinrich Kft. nem tud felelősséget vállalni. A Jungheinrich Kft. tudomására jutott jogsértés esetén az érintett külső link haladéktalanul eltávolításra kerül.

Adatvédelem

A Jungheinrich Kft. a felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat maradéktalanul betartva kezeli, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat a www.jungheinrich.hu webhely használat, ill. a webhelyen keresztül megvalósuló adatgyűjtés módját ismerteti. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak az alábbiakban meghatározott módon és célokra történő kezeléséhez és feldolgozásához.

A www.jungheinrich.hu webhely megnyitása és böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását jelenti:

  • a Jungheinrich logó, valamint a weboldalon jelölt egyes termékjelzők védjegyoltalom alatt állnak, ezért védjegybitorlást követ el az, aki a védjegyeket a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések megsértésével jogosulatlanul használja;
  • a Jungheinrich Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a weboldal tartalmának egy részét vagy egészét bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A Jungheinrich Kft. ugyanakkor hozzájárul ahhoz, hogy Ön a weboldal tartalmát vagy kivonatait - a szabad felhasználás keretében személyes használatra – letöltse, ill. kinyomtassa;
  • a weboldal, ill. annak tartalma szerzői jogi védelem alá esik;
  • a weboldal, ill. az azon elérhető információk hozzáféréséből, ill. azok felhasználásából, a weboldal esetleges üzemzavarból vagy félreérhetőségből eredő károkért - ha kötelezően alkalmazandó jogszabály másként nem rendelkezik – a Jungheinrich Kft. nem vállal felelősséget.

A www.jungheinrich.hu oldalon online megadott adatokat kizárólag a Jungheinrich Kft. kezeli, az adatok feldolgozása és kezelése során adatfeldolgozó vállalkozás szolgáltatásait nem veszi igénybe.

A Jungheinrich Kft. a www.jungheinrich.hu webhely használatával összefüggésben (pl. álláshirdetésre jelentkezés, információs anyag rendelése, tájékoztatás kérése) személyes adatokat kérhet a felhasználóktól. A Jungheinrich Kft. kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag a felhasználók által választott szolgáltatás céljából, a felhasználók hozzájárulásának megfelelően használja.

A Jungheinrich Kft. az Ön kérésre részletes és teljes körű tájékoztatást ad a kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés pontos céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a személyes adatot megismerők köréről, továbbá az adatkezeléssel összefüggő egyéb tevékenységről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. A tájékoztatás iránti kérelmet elektronikus levélben a Jungheinrich Kft. központi email címére kell eljuttatni. Ön jogosult továbbá a fenti módon személyes adatainak helyesbítését kérni (megjelölve a helyes adatokat), ill. a korábban megadott adatkezelési hozzájárulását Ön indokolás nélkül bármikor visszavonhatja. Amennyiben úgy véli, hogy a személyes adatok védelméhez való jogát megsértették, polgári bírósághoz fordulhat vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét.

A www.jungheinrich.hu webhely bizonyos esetekben rögzítheti a webhelylátogatás adatait, így többek között az internetkapcsolathoz használt internetszolgáltató nevét és az IP-címet, a webhelylátogatás dátumát és időpontját, a böngésző fajtáját, a webhely meglátogatott lapjainak nevét és a webhelyre érkezés közvetlen kiindulási pontjául szolgáló webhely internetes címét. Ezen adatok statisztikai célból kerülnek rögzítésre és értékelésre, annak érdekében, hogy a Jungheinrich Kft. a weboldal tartalmát, tematikáját, ill. struktúráját továbbfejleszthesse. Az adatok nem tartalmaznak személyes adatokat; tehát a Jungheinrich Kft. nem tudja személyes adat módjára azonosítani, hogy melyik felhasználó milyen tartalmakat böngészett.

A Jungheinrich Kft. a felhasználók részére termék- és szolgáltatásismertetőket kizárólag a felhasználó kifejezett, egyértelmű, tájékozott és önkéntes beleegyezésével küld, ill. személyes adatokat kizárólag ilyen hozzájárulás esetén - az abban meghatározott módon és terjedelemben - kezel, ill. továbbít harmadik személyek részére.

A Jungheinrich Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsa. A nyilatkozat változtatásáról felhasználóinkat előzetesen értesítjük.

Google web-analitika

Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját.

Ön megakadályozhatja a sütik által előállított, az Ön általi weboldal használattal kapcsolatos adatok (pl. IP címe) Google általi gyűjtését és kezelését, ha a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu alatt elérhető „Google Analytics Opt-out Browser Add-on”-t letölti és telepíti. A felhasználási feltételekkel és az adatkezeléssel kapcsolatos további információkat a http://www.google.com/analytics/terms/hu.html ill. a https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu oldalakon talál.

Online reklámprogram - Google AdWords

Weboldalunk a Google AdWords online reklámprogramot és ennek keretében a Conversion-Tracking megoldást használja. Az adatgyűjtés és tárolás jövőbeni hatállyal mindenkor megtiltható, a Google általi süti használat pedig deaktiválható. Ehhez részletes útmutatót a http://www.google.com/policies/technologies/ads oldalon talál.

Google Remarketing és DoubleClick

A Google a Google hirdetési hálózatban és meghatározott Google szolgáltatásoknál igénybe veszu a DoubleClick-Cookie szolgáltatást annak érdekében, hogy az AdWords ügyfeleket és reklámközzétevőket a hirdetések világhálón történő megjelenítése és kezelése során támogassa. A DoubleClick-Cookies vonatkozásában további információkat a http://www.google.com/doubleclick oldalon találnak. A DoubleClick-Cookie használata ellen tiltakozhat és azt deaktiválhatja a http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html oldalon.