+36 23 531 500 Szerviz hotline
Kapcsolatfelvételi űrlap
Hírlevél
stage events

Adatvédelem

Rendezvényen készített fénykép, illetve hang- és videófelvételek

A JUNGHEINRICH Hungária Kft., mint a Jungheinrich 30 éves Jubileumi Szakmai Nap rendezvény

időpont:            2022. szeptember 21 – 22 – 23.

helyszín:           JUNGHEINRICH Hungária Kft. székhelye (Biatorbágy, Vendel Park, Tormásrét u. 14.)

(továbbiakban: „Rendezvény”) szervezője és annak vonatkozásában adatkezelő (a továbbiakban: „Szervező” vagy „Adatkezelő”) az alábbiak szerint kezeli a Rendezvényen résztvevők (a továbbiakban: Résztvevők vagy Érintettek) személyes adatait a Rendezvényen készített fénykép, illetve hang- és videófelvételek tekintetében és tesz eleget jogszabályi tájékoztatási kötelezettségnek.

A Rendezvényen készített fénykép, illetve hang- és videófelvételek, a kezelni kívánt személyes adatok köre

Adatkezelő a Rendezvényen fényképfelvételeket, illetve hang- és videófelvételeket (a továbbiakban: Felvételeket) készíthet, melyeken a Résztvevők képmása (fénykép, mozgókép, videó), hangja szerepelhet.

Az adatkezelés célja és jogalapja

Adatkezelő célja, hogy a Rendezvényt szélesebb körben bemutassa, Szervezőt megismertesse, népszerűsítse, melynek keretében a Felvételeket Adatkezelő saját és/vagy kapcsolt vállalkozásai weboldalán, valamint közösségi média felületein (Facebook, LinkedIn, youtube) nyilvánosságra hozza.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az Adatkezelő az érintett kifejezett és előzetes hozzájárulása hiányában nem készít kifejezetten csak az érintettről felvételt (egyéni ábrázolás), azonban a Rendezvény résztvevői adott esetben megjelenhetnek a Felvételeken. Amennyiben nem kíván a Felvételeken szerepelni, a kamerák látószögéről a Szervezőtől tájékoztatást kérhet.

Személyes adatok címzettjei

Adatkezelő saját és/vagy kapcsolt vállalkozásai weboldalának, valamint közösségi média felületeinek (Facebook, LinkedIn, youtube) látogatói.

Felvételeken szereplő személyes adatokat az Adatkezelő nem továbbítja, azokat kizárólag saját munkatársai vagy megbízottai jogosultak megismerni, akik a Rendezvényről a Felvételeket elkészítik és a fenti marketing célból felhasználják.

 A személyes adatok tárolásának időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig. Az Érintett a hozzájárulását bármikor önkéntesen visszavonhatja a Szervező e-mail címére (adatvedelem@jungheinrich.hu) küldött erre vonatkozó nyilatkozatával. Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásának érvényesítéséhez megtesz minden tőle telelhetőt annak érdekében, hogy a nyilvánosságra hozott Felvételeket visszavonja, törölje, azonban az internetes technológia természetéből fakadóan a korlátozás csak a hozzájárulást visszavonó nyilatkozat megtételét követő időszakra köti az Adatkezelőt.

A Szervező adatkezelési tájékoztatója, részletes tájékoztató a további érintetti jogokról, jogorvoslati tájékoztatás stb. itt érhető el: Adatvédelem (jungheinrich.hu)