+36 23 531 500 Szerviz hotline
Kapcsolatfelvételi űrlap
Hírlevél
Stage Adatok védelme

Adatvédelem digitális szolgáltatások

 Az alábbiakban részletes információkat olvashat a Jungheinrich digitális szolgáltatásaihoz kapcsolódó személyes adatok kezeléséről.

1. Általános információk

A Jungheinrich szolgáltatásainak, alkalmazásainak és más digitális termékeinek (a továbbiakban: Szolgáltatások) igénybevétele során az Öntől gyűjtött, illetve Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozat szerint kezeljük (a továbbiakban: „Jungheinrich”, „mi”, „általunk”).

Személyes adatainak bizalmas jellegére és védelmére nagy hangsúlyt fektetünk. Ezért a Szolgáltatások igénybevétele során Ön által nekünk átadott adatokat a jogszabályokban és a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő előírások szigorú betartásával kezeljük.

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt a Szolgáltatások igénybevétele során átadott személyes adatok kezelésének jellegéről, terjedelméről, valamint céljairól. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi rendelkezéseket, hogy tisztában legyen az Ön személyes adatainak kezelése során alkalmazott eljárásainkkal.

A 4. szakaszban termékspecifikus információkat talál adatai kezelésére vonatkozóan.

2. Adatkezelő

Az adatvédelmi törvények szerinti adatkezelő a

                                   JUNGHEINRICH Hungária Kft.

Székhely:                     2051 Biatorbágy Vendel Park, Tormásrét u 14.

Weboldal:                     www.jungheinrich.hu

Kapcsolattartás:           info@jungheinrich.hu

Telefon:                       +36 23 531 500

E-mail:                         +36 23 531 501

A GDPR 37. cikk (2) bekezdésében foglalt „Superman klauzula” lehetővé teszi, hogy egy vállalkozáscsoport közös adatvédelmi tisztviselőt is kijelölhessen. A Jungheinrich csoport adatvédelmi tisztviselője, akivel kapcsolatba léphet, amennyiben bármilyen kérdés merülne fel személyes adatainak kezelésével és jogainak érvényesítésével (ehhez lásd a jelen Adatvédelmi nyilatkozat 8. pontját) kapcsolatban:

Frank Jastrob

Jungheinrich AG

Friedrich-Ebert-Damm 129

22047 Hamburg, Deutschland

Telefon: +49 40 6948-1630

E-mail: Frank.Jastrob@jungheinrich.de vagy adatvedelem@jungheinrich.hu

Adatvédelmi kérelmek: Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fenti adatvédelmi tisztviselői e-mail címek valamelyikére küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

3. Adatbiztonság

Technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket hozunk a technika állásának megfelelően annak érdekében, hogy az európai és a nemzeti adatvédelmi jogszabályok előírásai teljesüljenek, valamint, hogy megvédjük az általunk kezelt adatokat a véletlen vagy szándékos manipuláció, elvesztés, megsemmisítés vagy az illetéktelen személyek általi hozzáférés ellen.

A Szolgáltatások webböngészőn vagy az alkalmazáson (a továbbiakban: Ügynök) keresztül történő felkeresésével és igénybevételével kapcsolatos összes kommunikációt TLS eljárással titkosítjuk.

4. Az adatkezelés jogalapjai

Szolgáltatásaink felhasználóinak személyes adatait kizárólag a vonatkozó adatvédelmi előírások betartásával kezeljük. Ez azt jelenti, hogy a felhasználói adatokat csak törvényes jogalap birtokában kezeljük, azaz ha az adatkezelést jogszabály írja elő, az szerződés teljesítéséhez szükséges, a felhasználó hozzájárulását adta, illetve jogos érdekeink alapján a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében.

4.1. Automatikusan gyűjtött adatok

A szolgáltatások felkeresése és igénybevétele során az alábbi adatok gyűjtésére kerül sor:

 • IP-cím
 • Ügynök
 • Operációs rendszer
 • A betöltött internetcím (URL) és -oldalak
 • A használt Ügynök nyelvi beállításai
 • Hozzáférés dátuma és időpontja

A fenti automatikusan gyűjtött adatok tárolása a Szolgáltatások kényelmes igénybevétele és az esetlegesen felmerülő műszaki hibák vagy a Szolgáltatások visszaélésszerű használatának felismerése, elhárítása és nyomon követése érdekében történik.
A fenti célokból végzett adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti úgynevezett érdekmérlegelésen alapul, jogos érdek jogalapon történik.

Milyen adatokat kezelünk, és milyen célból:

4.2 Új flottamenedzsment rendszer

4.2.1 Gyűjtött adatok

A Szolgáltatás felkeresése és igénybevétele során az alábbi adatok kerülnek felhasználásra:

 • Adósszám
 • Társaság címe
 • Szerződésszám
 • Szerződés részletei
 • Eszköz száma
 • Üzemórák száma

4.2.2 Regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése

A rendelkezésre bocsátott Szolgáltatással, a flottamenedzsment rendszerrel Ön hatékonyan tudja irányítani vállalati logisztikáját. A Szolgáltatás és az annak keretében biztosított funkciók használatához Önnek felhasználóként regisztrálnia szükséges. Ennek során a rendszer először létrehozza az úgynevezett „kezdeti felhasználót”. A felhasználók hozzáférnek a targoncaflottájuk irányítási és értékelési adataihoz. A Szolgáltatáson belüli felhasználói regisztráció során az alábbi személyes adatokat kezeljük:

 • Keresztnév, vezetéknév
 • E-mail cím
 • Pozíció
 • Nyelv
 • Fiók rögzített érvényességi ideje
 • A felhasználó által létrehozott személyes jelszó
 • Felhasználók áruátvételre való jogosultsága

Ezen adatkezelés célja, hogy azonosítani tudjuk Önt regisztrált felhasználóként, és biztosítani tudjuk az Ön számára a Szolgáltatáshoz való szerződésszerű hozzáférést. Így tudjuk megakadályozni, hogy a Szolgáltatás védett részeihez nem regisztrált személyek férjenek hozzá. Ezenkívül kezelhetjük mindazokat a személyes adatokat, amelyeket támogatást kérő megkeresései során Ön megosztott velünk (név, elérhetőségi adatok, ügy). Ezen adatokat továbbíthatjuk a Jungheinrich csoporton belül, különösen a Jungheinrich AG-nek (Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburg), ha aszerződésben vállalt feladatunkat magasabb szintű (2. és 3. szintű) támogatás keretében látjuk el.
A fenti célokból végzett adatkezelés a portál használatára vonatkozó szerződés teljesítése érdekében történik (lásd a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontját).

4.3 ISM Online

4.3.1 Regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése

A Szolgáltatás keretében biztosított megoldással, a flottamenedzsment rendszerrel Ön hatékonyan tudja irányítani vállalati logisztikáját. A Szolgáltatás és az annak keretében biztosított funkciók használatához Önnek felhasználóként regisztrálnia szükséges. Ennek során a rendszer először létrehozza az úgynevezett „kezdeti felhasználót”. A felhasználók hozzáférnek a targoncaflottájuk irányítási és értékelési adataihoz. A Szolgáltatáson belüli felhasználói regisztráció során az alábbi személyes adatokat kezeljük:

 • Keresztnév, vezetéknév
 • E-mail cím
 • Pozíció
 • Nyelv
 • Fiók rögzített érvényességi ideje
 • A felhasználó által létrehozott személyes jelszó
 • Felhasználók áruátvételre való jogosultsága

Ezen adatkezelés célja, hogy azonosítani tudjuk Önt regisztrált felhasználóként, és biztosítani tudjuk az Ön számára a Szolgáltatáshoz való szerződésszerű hozzáférést. Így tudjuk megakadályozni, hogy a Szolgáltatás védett részeihez nem regisztrált személyek férjenek hozzá.
Ezenkívül kezelhetjük mindazokat a személyes adatokat, amelyeket támogatást kérő megkeresései során Ön megosztott velünk (név, elérhetőségi adatok, ügy). Ezen adatokat továbbíthatjuk a Jungheinrich csoporton belül, különösen a Jungheinrich AG-nek (Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburg), ha a szerződésben vállalt feladatunkat magasabb szintű (2. és 3. szintű) támogatás keretében látjuk el.
A fenti célokból végzett adatkezelés a Szolgáltatás használatára vonatkozó szerződés teljesítése érdekében történik (lásd a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontját).

4.3.2 Személyes adatainak kezelése a kapcsolatfelvételi űrlapon

Abban az esetben, ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül fordul hozzánk, az űrlapon átadott személyes adatait megkeresésének vagy egyéb ügyének feldolgozása és megválaszolása érdekében kezeljük. Abban az esetben, ha megkeresése keretében jelzi, hogy személyes adatainak és tartalmainak átadásával más vagy további célokat is el kíván érni, a megkeresésében szereplő személyes adatokat e célból is kezeljük. Az űrlapon való kapcsolatfelvétel esetén a következő (megadott) adatok kezelésére kerül sor:

 • Visszajelzés típusa
 • Visszajelzés (kötelező mező)
 • Javítási javaslat
 • Név
 • E-mail
 • Telefonszám
 • Ország

Erre az adatkezelésre kérelme megválaszolása érdekében van szükség (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja). Az Ön által a kapcsolatfelvételi űrlapon önként megadott további adatok (pl. az Ön címe vagy egyéb megjegyzések) kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti úgynevezett érdekmérlegelésen alapul, jogos érdek jogalapon történik.

4.4 Akkumulátormenedzsment

4.4.1 Regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése

A Szolgáltatással hatékonyan tudja irányítani vállalati logisztikáját és optimalizálni tudja az akkumulátorok használatát. A Szolgáltatás és az annak keretében biztosított funkciók használatához Önnek felhasználóként regisztrálnia szükséges. Ehhez felhasználói fiókokat hozunk létre. A felhasználók hozzáférnek az akkumulátorállományuk irányítási és értékelési adataihoz. A Szolgáltatáson belüli felhasználói regisztráció során az alábbi személyes adatokat kezeljük:

 • Keresztnév, vezetéknév
 • E-mail cím
 • Társaság
 • Nyelv
 • A felhasználó által létrehozott személyes jelszó

Ezen adatkezelés célja, hogy azonosítani tudjuk Önt regisztrált felhasználóként, és biztosítani tudjuk az Ön számára a Szolgáltatáshoz való szerződésszerű hozzáférést. Így tudjuk megakadályozni, hogy a Szolgáltatás védett részeihez nem regisztrált személyek férjenek hozzá. Ezenkívül kezelhetjük mindazokat a személyes adatokat, amelyeket támogatást kérő megkeresései során Ön megosztott velünk (név, elérhetőségi adatok, ügy). Ezen adatokat továbbíthatjuk a Jungheinrich csoporton belül, különösen a Jungheinrich AG-nek (Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburg), ha a szerződésben vállalt feladatunkat magasabb szintű (2. és 3. szintű) támogatás keretében látjuk el.

A fenti adatkezelés a Szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés teljesítése érdekében történik (lásd a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontját).

4.5 Call4Service és Service Avis

4.5.1 Az alkalmazás telepítésekor

A Szolgáltatás letöltésekor az ahhoz szükséges információk továbbításra kerülnek a megfelelő App Store-ba. Az adatok gyűjtését nem tudjuk befolyásolni. Ezeket a rendelkezésre

bocsátott adatokat olyan mértékben kezeljük, amennyire ez az alkalmazás végberendezésre való letöltéséhez szükséges. Ezeket az adatokat ezen túlmenően nem tároljuk. 

Az adatok mindenkori szolgáltató általi kezelésével és védelmével kapcsolatos információkat a következő adatvédelmi nyilatkozatokban olvashatja el:

Apple iTunes: https://www.apple.com/de/privacy/

Google Play: https://policies.google.com/privacy

4.5.2 Regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése

A Szolgáltatással szolgáltatásigényléseket tud létrehozni. A Szolgáltatás igénybevételének és a szolgáltatásigénylések feldolgozásának lehetővé tételéhez kötelező a felhasználói regisztráció. A felhasználók regisztrációja és a szolgáltatásigénylések létrehozása során az alábbi személyes adatokat kezeljük:

 • Az Ön hozzáférési adatai; 
 • Társaság neve és címe; 
 • Megszólítás, vezeték- és utónév; 
 • Telefonszám, e-mail és ügyfélszám;
 • Nyelv

Az általunk Öntől gyűjtött személyes adatokat kizárólag szolgáltatásigénylések teljesítése érdekében kezeljük és használjuk fel. A szolgáltatásigénylések feldolgozása egy meglévő szerződés teljesítése vagy egy szerződéskötést megelőző intézkedés végrehajtása érdekében történik a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint.

4.6 Rental App

4.6.1 Az alkalmazás telepítésekor

A Szolgáltatás letöltésekor az ahhoz szükséges információk továbbításra kerülnek a megfelelő App Store-ba. Az adatok gyűjtését nem tudjuk befolyásolni. Ezeket a rendelkezésre bocsátott adatokat olyan mértékben kezeljük, amennyire ez az alkalmazás végberendezésre való letöltéséhez szükséges. Ezeket az adatokat ezen túlmenően nem tároljuk.

Az adatok mindenkori szolgáltató általi kezelésével és védelmével kapcsolatos információkat a következő adatvédelmi nyilatkozatokban olvashatja el:

Apple App Store: https://www.apple.com/de/privacy/

Google Play: https://policies.google.com/privacy

4.6.2 Regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése

A szolgáltatás lehetővé teszi a szerződés-, eszköz- és számlaadatok megtekintését, amelyhez felhasználói regisztráció szükséges. A felhasználók regisztrációja és a fiók létrehozása során az alábbi személyes adatokat kezeljük:

 • Az Ön hozzáférési adatai; 
 • Társaság neve és címe; 
 • Megszólítás, vezeték- és utónév; 
 • Telefonszám, e-mail és ügyfélszám;
 • Nyelv

Az általunk Öntől gyűjtött személyes adatokat kizárólag szolgáltatásigénylések teljesítése érdekében kezeljük és használjuk fel. A szolgáltatásigénylések feldolgozása egy meglévő szerződés teljesítése vagy egy szerződéskötést megelőző intézkedés végrehajtása érdekében történik a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint.

4.7 JUR Check App

A JUR Check App fejlesztéséhez használt Microsoft Visual Studio App Centerben összegyűjtött adatok áttekintése az alábbi linken található: https://docs.microsoft.com/en-us/appcenter/sdk/data-collected 

4.7.1 Az alkalmazás telepítésekor

A Szolgáltatás letöltésekor az ahhoz szükséges információk továbbításra kerülnek a megfelelő App Store-ba. Az adatok gyűjtését nem tudjuk befolyásolni. Ezeket a rendelkezésre bocsátott adatokat olyan mértékben kezeljük, amennyire ez az alkalmazás végberendezésre való letöltéséhez szükséges. Ezeket az adatokat ezen túlmenően nem tároljuk.

Az adatok mindenkori szolgáltató általi kezelésével és védelmével kapcsolatos információkat a következő adatvédelmi nyilatkozatokban olvashatja el:

Apple App Store: https://www.apple.com/de/privacy/

Google Play: https://policies.google.com/privacy

4.7.2 Regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése

A Szolgáltatás az eszközök ellenőrzésére és azonosítására szolgál. A Szolgáltatás csak felhasználói regisztráció után vehető igénybe. A felhasználók regisztrációja, valamint az ellenőrzések létrehozása és végrehajtása során az alábbi személyes adatokat kezeljük:

 • Az Ön hozzáférési adatai; 
 • Társaság neve és címe; 
 • Megszólítás, vezeték- és utónév; 
 • E-mail és ügyfélszám, illetve szállítói szám;
 • Nyelv

Az általunk Öntől gyűjtött személyes adatokat kizárólag szolgáltatások teljesítése érdekében kezeljük és használjuk fel. A szolgáltatásigénylések feldolgozása egy meglévő szerződés teljesítése vagy egy szerződéskötést megelőző intézkedés végrehajtása érdekében történik a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint.

4.8 Remote Diagnostics Service

A Szolgáltatással felügyelheti a hálózatba kapcsolt targoncákat és Smart Adapter egységeket, és áttekintést kaphat az eszközök adatairól. Ezenkívül lekérdezheti az eszközök eseménynaplóit. A Szolgáltatás és az annak keretében nyújtott információk használatához Önnek felhasználóként regisztrálnia szükséges. A felhasználók regisztrációja, valamint a Szolgáltatás igénybevétele során az alábbi személyes adatokat kezeljük:

 • Az Ön hozzáférési adatai;
 • E-mail cím / felhasználói azonosító
 • A használt Ügynök nyelvi beállítása

Az általunk Öntől gyűjtött személyes adatokat kizárólag szolgáltatások teljesítése érdekében kezeljük és használjuk fel. Személyes adatainak kezelése önkéntes alapon történik, és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul.

4.9 Jungheinrich Training Hub

Regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése

A Jungheinrich képzések foglalására és kezelésére szolgáló megoldásával képzéseket foglalhat le saját maga és munkatársai számára, illetve azokat ennek megfelelően lekérdezheti. A rendelkezésre bocsátott oktatási platform segítségével lekérdezheti és szerkesztheti a biztosított tananyagokat, és megtekintheti személyes oktatási előzményeit. A portál és az azon biztosított Szolgáltatások használatához Önnek felhasználóként regisztrálnia szükséges. Ennek során először egy adatlapot hozunk létre az Ön személyes adataival. A portálon végrehajtott felhasználói regisztráció során az alábbi személyes adatokat kezeljük:

 • Bejelentkezési név (e-mail)
 • Keresztnév, vezetéknév
 • E-mail cím
 • Nyelv
 • Fiók rögzített érvényességi ideje

A portálhoz való hozzáférés a Microsoft által a bejelentkezési folyamat során létrehozott fiókon keresztül valósul meg. Ezen adatkezelés célja, hogy azonosítani tudjuk Önt regisztrált felhasználóként, és biztosítani tudjuk Ön számára a portálhoz való szerződésszerű hozzáférést. Így tudjuk megakadályozni, hogy a portál védett részeihez nem regisztrált személyek férjenek hozzá.

Ezenkívül kezelhetjük mindazokat a személyes adatokat, amelyeket támogatást kérő megkeresései során Ön megosztott velünk (név, elérhetőségi adatok, ügy). Ezen adatokat továbbíthatjuk a Jungheinrich csoporton belül, különösen a Jungheinrich AG-nek (Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburg), ha a szerződésben vállalt feladatunkat magasabb szintű (2. és 3. szintű) támogatás keretében látjuk el. A fenti célokból végzett adatkezelés a portál használatára létrejött szerződés teljesítése érdekében történik (lásd a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontját).

A portálon automatikusan gyűjtött adatokat a fent említett célból tizenkét hónapig tároljuk. A portálon kezelt személyes adatokat 13 évig tároljuk, mivel kereskedelmi adatokról, például foglalási bizonylatokról vagy részvételi tanúsítványokról van szó. Ez egyfelől a jogszabályi tárolási követelmények betartását, másfelől kétség esetén a részvétel igazolását szolgálja. Ezek az adatok továbbá a lejáró képesítések nyomon követésére is felhasználhatók, hogy szükség esetén időben emlékeztessük Önt az aktualizálás szükségességére. Ezt követően az adatok automatikusan törlésre kerülnek.

A portál használatára vonatkozó szerződés végleges megszüntetése vagy a felhasználói profil törlése után először korlátozzuk a hozzáférést a bejelentkezési adatokhoz, és töröljük őket, amint már nincs szükség azokra a jogi igények megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

4.10 CAMPUS

Regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése

A portálon rendelkezésre bocsátott tanulási platformunk, a Jungheinrich CAMPUS megoldás segítségével lekérdezheti és szerkesztheti a biztosított tananyagokat, és megtekintheti személyes oktatási előzményeit. A portál és az azon biztosított Szolgáltatások használatához Önnek felhasználóként regisztrálnia szükséges. Ennek során először egy adatlapot hozunk létre az Ön személyes adataival. A portálon végrehajtott felhasználói regisztráció során az alábbi személyes adatokat kezeljük:

 • Keresztnév, vezetéknév
 • E-mail cím
 • Pozíció
 • Nyelv
 • Fiók rögzített érvényességi ideje

Ezen adatkezelés célja, hogy Ön azonosítható legyen regisztrált felhasználóként, és biztosítható legyen az Ön számára a portálhoz való szerződésszerű hozzáférés. Így megakadályozható, hogy a portál védett részeihez regisztrációval nem rendelkező személyek férjenek hozzá.

Ezenkívül kezelhetjük mindazokat a személyes adatokat, amelyeket támogatást kérő megkeresései során Ön megosztott velünk (név, elérhetőségi adatok, ügy). Ezen adatokat továbbíthatjuk a Jungheinrich csoporton belül, különösen a Jungheinrich AG-nek (Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburg), ha a szerződésben vállalt feladatunkat magasabb szintű (2. és 3. szintű) támogatás keretében látjuk el. A fenti célokból végzett adatkezelés a portál használatára  vonatkozó szerződés teljesítése érdekében történik (lásd a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontját).

5. Személyes adatok továbbítása Jungheinrich csoporton belül vagy harmadik félnek


A Jungheinrich vállalatcsoporton belüli adattovábbítással kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy csoporttagok a csoporton belüli adatkezelésről megállapodást (Agreement on data processing in the group (Intra-Group Agreement) kötöttek egymással, melyben a Jungheinrich csoport valamennyi tagja betartani vállalta a kötelező erejű vállalati szabályokat, és kifejezetten rendelkeztek az érintettek a személyes adataik kezelése tekintetében érvényesíthető jogaik biztosításáról.

Olyan harmadik felekkel működünk együtt, akik a megbízásunkból bizonyos technikai feladatokat látnak el a termékek rendelkezésre bocsátása során.

Amennyiben külső szolgáltatókat vonunk be, ez mindig a törvényi rendelkezések keretein belül és a hatályos adatvédelmi előírások betartásával történik. Az adatok címzettjei kötelesek azokat csak a meghatározott célokra felhasználni. Ha az adatokat a Jungheinrich csoporton kívüli címzettnek továbbítják az Európai Unión/EGT-n kívüli harmadik országba, a címzett garantálja az adatvédelem azonos szintjét a GDPR 44. és azt követő cikkei szerint. Kivételt képeznek azok az államok, amelyek adatvédelmi szintjét az EU Bizottság a GDPR 45. cikkével összhangban megfelelőnek ismerte el.

A termékekhez kapcsolódó technikai támogatás keretében az 1., 2. és 3. szintű támogatásért vagyunk felelősek. Az Öntől kapott személyes adatokat szükség esetén továbbítjuk a Jungheinrich csoporton belül annak érdekében, hogy problémák és kérdések esetén biztosítani tudjuk a szükséges támogatást. Ez a továbbítás a Szolgáltatások keretében biztosított funkciók szerződésszerű teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint.

5.1 Hozzáférés-ellenőrzés

A digitális Szolgáltatásainkhoz való hozzáférés ellenőrzését szolgáltatónk, a Microsoft végzi:

Microsoft Enterprise Service, Microsoft Corporation, One Microsoft Way

Redmond

Washington 98052, USA

Az Európai Gazdasági Térség és Svájc adatvédelmi képviselője:

Microsoft Ireland Operations, Ltd., One Microsoft Place

South County Business Park

Leopardstown

Dublin 18, D18 P521, Ireland

Csak az erre a célra szükséges adatokat (például hozzáférési adatokat) továbbítanak a szolgáltatónak.

6. Sütik

A Szolgáltatások rendelkezésre bocsátásához úgynevezett sütiket használunk. Ezek olyan kisméretű szövegfájlok, amelyeket a Szolgáltatások elküldenek az Ön által használt eszközre (PC, táblagép stb.), és mentik azokat az Ügynök memóriájába. E sütik célja pl. a felhasználó engedélyezett felhasználóként történő azonosítása a Szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt. Ezen ideiglenes „köztes tárolás” nélkül a már elvégzett bejegyzéseket újra és újra meg kell ismételni egyes alkalmazásokban. A sütik csak azokat az adatokat tartalmazzák, amelyeket a szerver ad ki és/vagy amelyeket a felhasználó kérésre megad (pl. felépítés, információk a domainről, elérési út, lejárati dátum, süti neve és értéke). Egy süti nem tud kémkedni a merevlemezen.Ha nem szeretné, hogy a sütik tárolásra kerüljenek a számítógépén, az Ügynök rendszerbeállításaiban kikapcsolhatja a megfelelő opciót. A már elmentett sütik az Ügynök rendszerbeállításaiból törölhetők. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a sütik deaktiválása korlátozhatja a termékek használatát.Egyes esetekben Szolgáltatások igénybevétele során az alábbi áttekintésben megnevezett sütik kerülnek felhasználásra. Ezek egyrészt úgynevezett eredeti féltől származó, vagyis általunk beállított sütik, másrészt harmadik felektől származó és általuk beállított sütik, amelyek meghatározott célok elérését szolgálják.

6.1 Az új flottamenedzsment rendszerhez kapcsolódó sütik

A digitális Szolgáltatásaink keretében használt sütik áttekintése az alábbi linken található:https://docs.microsoft.com/de-de/azure/active-directory-b2c/cookie-definitions 

6.2. Az ISM Online rendszerhez kapcsolódó sütik

Az alkalmazott, eredeti féltől származó sütik áttekintése

Név

Szolgáltató

Cél

A tárolás időtartama

ys-tour-card-shown-*

Jungheinrich Digital Solutions AG & Co. KG

Biztosítja, hogy a felhasználónak csak az általa még nem látott vagy tovább olvasni kívánt üdvözlő információk jelenjenek meg.


10 000 nap

triggerTour

Jungheinrich Digital Solutions AG & Co. KG

Az üdvözlő üzenetekhez használt technikai süti.

Böngésző munkamenet vége

locale

Jungheinrich Digital Solutions AG & Co. KG

A weboldalon legutóbb használt nyelvet tárolja


1 hónap

initialUrl

Jungheinrich Digital Solutions AG & Co. KG

Az eredetileg megnyitott URL-címet tárolja.


Böngésző munkamenet vége

Atlas

Jungheinrich Digital Solutions AG & Co. KG

A mindenkori felhasználó aktuális munkamenetének fenntartásához szükséges.


Böngésző munkamenet vége

cookieconsent_status

Jungheinrich Digital Solutions AG & Co. KG

A nyomkövető sütik beállítására vonatkozó engedélyhez szükséges.


1 év

Harmadik fél szolgáltatók sütijei

Név

Szolgáltató

Cél

A tárolás időtartama

_gat

Google Analytics

Az egyes felhasználók közötti különbségtételre szolgál


1 perc

_ga

Google Analytics

Az egyes felhasználók közötti különbségtételre szolgál


2 év

_gid

Google Analytics

A megkeresési kvóta csökkentésére szolgál.


24 óra

6.2.1 Weboldal- és használati elemzés a Google Analytics által

Az ISM Online Szolgáltatást a Google Analytics, a Google Inc. („Google”) webes analitikai szolgáltatása segítségével nyújtjuk. A Google Analytics olyan sütiket használ, amelyek lehetővé teszik a Szolgáltatás Ön általi használatának elemzését. A süti által előállított, a Szolgáltatás Ön általi használatára vonatkozó információk általában egy, az USA-ban található Google szerverre kerülnek és ott tárolódnak. E Szolgáltatás általunk aktivált IP-névtelenségi opciója révén azonban a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást aláíró más szerződő államokban előzetesen lerövidíti az Ön IP-címét. A teljes IP-címet csak kivételes esetben továbbítják az USA-ban található Google szerverre, és ott rövidítik. A Google ezt az információt a megbízásunkból a Szolgáltatás Ön általi használatának értékelésére, a Szolgáltatás keretében végzett tevékenységekről szóló jelentések összeállítására, valamint a Szolgáltatás és az internet használatához kapcsolódó egyéb szolgáltatások nekünk való nyújtására használja fel. A böngésző által a Google Analytics keretében átadott IP-címet a Google a szolgáltató adatai szerint nem vonja össze más adatokkal. Ön megakadályozhatja a sütik tárolását, ha a böngésző szoftverében elvégzi a megfelelő beállítást. Ezenkívül megakadályozhatja a Google-t abban is, hogy összegyűjtse a sütik által létrehozott, a Szolgáltatás Ön általi igénybevételére vonatkozó adatokat (beleértve az Ön IP-címét is), valamint, hogy feldolgozza ezeket az adatokat, amennyiben letölti és telepíti a következő linken található beépülő modult. A Szolgáltatás igénybevételével Ön kijelenti, hogy hozzájárul az Önről összegyűjtött adatok Google általi, fent megnevezett módon és célból történő feldolgozásához.

6.3 Az akkumulátormenedzsmenthez kapcsolódó sütik 

Az alkalmazott, eredeti féltől származó sütik áttekintése https://docs.microsoft.com/de-de/azure/active-directory-b2c/cookie-definitions 

Név

Domainek

Cél

A tárolás időtartama

batmanLanguage

Jungheinrich Digital Solutions AG & Co. KG

A nyelvi beállítások tárolásához

Egy év

6.4 Sütik: Call4Service, Service Avis, Rental App

Harmadik fél szolgáltatók sütijei

Név

Domainek

Cél

A tárolás időtartama

JTENANTSESSIONID_a87fabb8d

.hana.ondemand.com


A mindenkori felhasználó aktuális munkamenetének fenntartásához szükséges.

Böngésző munkamenet vége

oucrstqwmzpckpqdrgzvxsugf.hana.ondemand.com


?

Böngésző munkamenet vége

slo_regular_domains_eu1_a87fabb8d_a87fabb8d


.hana.ondemand.com


Felhasználói munkamenet?


Böngésző munkamenet vége

BIGipServerdispatcher.hana.ondemand.com


*-a87fabb8d.dispatcher.hana.ondemand.com


A LoadBalancing irányítása


A böngésző munkamenet végén


JSESSIONID


*-a87fabb8d.dispatcher.hana.ondemand.com


A mindenkori felhasználó aktuális munkamenetének fenntartásához szükséges.

Böngésző munkamenet vége

x-ms-cpim-csrf


.login.jungheinrich.com


Cross-Site Request Forgery Token, amely a CRSF védelmére szolgál.


Böngésző munkamenet vége

x-ms-cpim-sso:jungheinrichlogin.onmicrosoft.com_0


.login.jungheinrich.com


A mindenkori felhasználó aktuális munkamenetének fenntartásához szükséges.

Böngésző munkamenet vége / 1 nap (bejelentkezve marad)


    

6.5 A JUR Check App alkalmazáshoz kapcsolódó sütik (Admin Frontend)

A Szolgáltatáshoz sütik nem kerülnek felhasználásra; az itt felsorolt sütik csak az adminisztrációs felületre vonatkoznak, amelyen keresztül a rendszer a felhasználó rendelkezésére bocsátja az alkalmazásban generált adatokat

Név

Szolgáltató

Cél

A tárolás időtartama

x-ms-cpim-csrf


.login.jungheinrich.com


Cross-Site Request Forgery Token, amely a CRSF védelmére szolgál.


Böngésző munkamenet vége

x-ms-cpim-sso:jungheinrichlogin.onmicrosoft.com_0


.login.jungheinrich.com


A mindenkori felhasználó aktuális munkamenetének fenntartásához szükséges.

Böngésző munkamenet vége / 1 nap (bejelentkezve marad)


6.6 A Remote Diagnostics Service szolgáltatáshoz kapcsolódó sütik

A bejelentkezési folyamat során a következő sütik kerülnek beállításra:

Név

Szolgáltató

Cél

A tárolás időtartama

JSESSION_ID

Jungheinrich Digital Solutions AG & Co.KG

Munkamenetek (bejelentkezések) egyértelmű azonosítása

Böngésző munkamenet vége

XSRF_TOKEN


Jungheinrich Digital Solutions AG & Co.KG

Cross Site Request Forgery támadások megakadályozása

Böngésző munkamenet vége

6.7 Sütik: Jungheinrich Training Hub

Harmadik fél szolgáltatók sütijei:

NÉV

Domainek

Folyamat

Cél

x-ms-cpim-admin

main.b2cadmin.ext.azure.com

Böngésző munkamenet vége

Több ügyfélre vonatkozó adatokat tartalmaz a felhasználói tagságra vonatkozóan. Azok az ügyfelek, akikhez az adott felhasználó tartozik és a tagság szintje („Admin” vagy „Felhasználó”).

x-ms-cpim-slice

login.microsoftonline.com, b2clogin.com, márkanévvel ellátott domain-bejelentkezés

Böngésző munkamenet vége

Az igénylések megfelelő gyártási példányhoz való továbbításához.

x-ms-cpim-trans

login.microsoftonline.com, b2clogin.com, márka-/vállalatspecifikus domainnév

Böngésző munkamenet vége

A tranzakciók (hitelesítési igénylések száma, Azure AD B2C) és az aktuális tranzakció nyomon követéséhez

x-ms-cpim-sso:{Id}

login.microsoftonline.com, b2clogin.com, márka-/vállalatspecifikus domainnév

Böngésző munkamenet vége

A munkamenet kezeléséhez egyszeri bejelentkezéssel (SSO)

x-ms-cpim-cache:{id}_n

login.microsoftonline.com, b2clogin.com, márka-/vállalatspecifikus domainnév

Böngésző munkamenet vége, sikeres hitelesítés

Az igénylés állapotának kezeléséhez

x-ms-cpim-csrf

login.microsoftonline.com, b2clogin.com, márka-/vállalatspecifikus domainnév

Böngésző munkamenet vége

A több weboldalra kiterjedő igényhamisítás tokenje a CSRF-támadások elleni védelemhez

x-ms-cpim-dc

login.microsoftonline.com, b2clogin.com, márka-/vállalatspecifikus domainnév

Böngésző munkamenet vége

Az Azure AD B2C hálózatválasztáshoz

x-ms-cpim-ctx

login.microsoftonline.com, b2clogin.com, márka-/vállalatspecifikus domainnév

Böngésző munkamenet vége

Kontextus

x-ms-cpim-rp

login.microsoftonline.com, b2clogin.com, márka-/vállalatspecifikus domainnév

Böngésző munkamenet vége

Az erőforrás-szolgáltató ügyfél tagsági adatainak tárolásához

x-ms-cpim-rc

login.microsoftonline.com, b2clogin.com, márka-/vállalatspecifikus domainnév

Böngésző munkamenet vége

A relay süti tárolásához

ecadia-pro-cookie-warning_cookie

training.jungheinrich.com

1. év

Azt az információt tárolja, hogy hozzájárultak-e a sütik használatához.

JSESSIONID

training.jungheinrich.com

A munkamenet végéig

A mindenkori felhasználó aktuális munkamenetének fenntartásához szükséges.

shoppingCart

training.jungheinrich.com

1. év

Ahhoz szükséges, hogy nem bejelentkezett állapotban a munkamenet végén is megmaradjon a kosár tartalma.

6.8 Sütik: CAMPUS

Harmadik fél szolgáltatók sütijei:

AvendooContentLocale

http://campus.jungheinrich.com

Session

AvendooLocale

http://campus.jungheinrich.com

Session

Avendoo_Assignment

http://campus.jungheinrich.com

Session

JSESSIONID

http://campus.jungheinrich.com

Session

XSRF-TOKEN

http://campus.jungheinrich.com

Mai nap plusz 14 nap

activeTagNG

http://campus.jungheinrich.com

Session

actualTab

http://campus.jungheinrich.com

Session

cockpitActiveTabIdCookie

http://campus.jungheinrich.com

Session

currentPage

http://campus.jungheinrich.com

Session

filterClassifications

http://campus.jungheinrich.com

Session

filterTeaser

http://campus.jungheinrich.com

Session

filterTitle

http://campus.jungheinrich.com

Session

filter_blendedlearning

http://campus.jungheinrich.com

Session

filter_elearning

http://campus.jungheinrich.com

Session

filter_event

http://campus.jungheinrich.com

Session

filter_trainingplan

http://campus.jungheinrich.com

Session

languageChanged

http://campus.jungheinrich.com

Session

orderFinished

http://campus.jungheinrich.com

Session

orderMandatory

http://campus.jungheinrich.com

Session

orderOptional

http://campus.jungheinrich.com

Session

order_property

http://campus.jungheinrich.com

Session

path

http://campus.jungheinrich.com

Session

secure

http://campus.jungheinrich.com

Session

timezone

http://campus.jungheinrich.com

Session

variant

http://campus.jungheinrich.com

Mai nap plusz 7 nap

7. A tárolás időtartama

Alapvetően csak addig tároljuk az adatait, amíg az az adatgyűjtés céljához szükséges. Hosszabb tárolásra akkor kerül sor, ha törvényes megőrzési időszakok vonatkoznak rá, vagy ha beleegyezését adta az adatok hosszabb ideig való tárolására.

A Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződés végleges megszüntetése vagy a felhasználói profil törlése után legkésőbb hat hónappal töröljük a bejelentkezési adatokat.

Mindez nem érinti a Jungheinrich azon kötelezettségét, hogy az adatok másolatát törvényileg előírt archiválási vagy az alapul szolgáló szerződésben előírt egyéb célokból megőrizze.

Kifejezetten a Call4Service esetében: Az Ön szolgáltatási megkeresésének az illetékes ügyfélszolgálat részére való átadása után a szolgáltatási megkeresésben foglalt személyes adatok 12 hónap elteltével teljes körűen törlésre kerülnek. Mindez nem érinti a Jungheinrich azon kötelezettségét, hogy az adatok másolatát törvényileg előírt archiválási vagy az alapul szolgáló szerződésben előírt egyéb célokból megőrizze.

8. Az Ön jogai a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan, jogorvoslati tájékoztatás

8.1.  Az Ön jogai a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan

Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR értelmében Önt megillető jogokat, bármikor adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat az 1. pontban található elérhetőségeken, amelyhez semmiféle nyomtatványt nem kell kitöltenie.

Az Ön jogai:

Átlátható tájékoztatás joga (GDPR 12-14. cikk): reméljük az ebből a jogból fakadó kötelezettségünknek jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval eleget tudtunk tenni, ha mégsem kérjük további információért forduljon hozzánk bizalommal;

Hozzáférés joga (GDPR 15. cikk): Ön jogosult visszajelzést kérni, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen arról részletes tájékoztatást kérni (adatkezelés céljai, érintett személyes adatok kategóriái, azon címzettek, akikkel vagy amelyekkel a személyes adatokat közöltük stb.);Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): meghatározott jogalapok esetén (érintett hozzájárulása, valamint a szerződés teljesítése) Ön jogosult lehet arra, hogy az Önre vonatkozó, a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy - az Ön kérésére – ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk;

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult a pontatlan adatok helyesbítését vagy a hiányos adatok kiegészítését kezdeményezni;

Elfeledtetéshez, törléshez való jog (GDPR 17. cikk): amennyiben az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adat kezelésének a hozzájáruláson (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) túl egyéb jogalapja nincsen, úgy Ön, amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak jogosult kezdeményezni személyes adatainak indokoltalan késedelem (pl.: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük) nélküli törlését;

Tiltakozás joga (GDPR 21. cikk): Jogos érdek jogalapon történt adatkezelés esetén Ön jogosult a további adatkezelés ellen tiltakozni, a személyes adat tovább nem kezelhető kivéve, ha bizonyítjuk, hogy ún. kényszerítő jellegű jogos ok áll fenn (ami elsőbbséget élvez az Ön jogaival szemben), vagy amennyiben az jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges. Profilalkotás és direkt marketing esetében az Ön tiltakozása esetén személyes adatot semmiképp nem kezelünk a továbbiakban.

Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (GDPR18. cikk): Korlátozás esetén a személyes adatokat pusztán tárolni lehet, egyéb adatkezelésre kizárólag az Ön hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet;

A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga (GDPR 77. cikk): amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés nem felel meg a törvényi feltételeknek, panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz, a NAIH-hoz

8.2. Jogorvoslati tájékoztatás

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértettük, jogában áll az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu;

Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.Telefon: +36-1-391-1400;Fax: +36-1-391-1410;

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogellenes adatkezelés esetén polgári pert is indíthat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek).

9. Linkek más webhelyekre


A Szolgáltatásainkban található linkek a Jungheinrich más webhelyeire mutathatnak. Ezek esetében az erre a célra biztosított és a megfelelő weboldalakon bemutatott adatvédelmi tájékoztatók érvényesek. Ugyanez vonatkozik a harmadik felek által üzemeltetett külső weboldalakra mutató esetleges linkekre. Az adatkezelésért való felelősség tekintetében szintén az adott adatvédelmi tájékoztatóban talál információkat.

10. Állapot

Ha az jogi vagy ténybeli okokból szükségessé válik, a jelen adatvédelmi tájékoztatót frissítjük. Kérjük, legyen naprakész a nyilatkozat aktuális állapotával kapcsolatban.

2022. augusztus 1.