+36 23 531 500 Szerviz hotline
Kapcsolatfelvételi űrlap
Hírlevél
Stage Adatok védelme

Adatvédelem digitális szolgáltatások

 Az alábbiakban részletes információkat olvashat a Jungheinrich digitális szolgáltatásaihoz kapcsolódó személyes adatok kezeléséről.

1. Általános információk

A Jungheinrich szolgáltatásainak, alkalmazásainak és más digitális termékeinek (a továbbiakban: Szolgáltatások) igénybevétele során az Öntől gyűjtött, illetve Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozat szerint kezeljük (a továbbiakban: „Jungheinrich”, „mi”, „általunk”).

Személyes adatainak bizalmas jellegére és védelmére nagy hangsúlyt fektetünk. Ezért a Szolgáltatások igénybevétele során Ön által nekünk átadott adatokat a jogszabályokban és a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő előírások szigorú betartásával kezeljük.

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt a Szolgáltatások igénybevétele során átadott személyes adatok kezelésének jellegéről, terjedelméről, valamint céljairól. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi rendelkezéseket, hogy tisztában legyen az Ön személyes adatainak kezelése során alkalmazott eljárásainkkal.

A 4. szakaszban termékspecifikus információkat talál adatai kezelésére vonatkozóan.

2. Adatkezelő

Az adatvédelmi törvények szerinti adatkezelő a

                                   JUNGHEINRICH Hungária Kft.

Székhely:                     2051 Biatorbágy Vendel Park, Tormásrét u 14.

Weboldal:                     www.jungheinrich.hu

Kapcsolattartás:           info@jungheinrich.hu

Telefon:                       +36 23 531 500

E-mail:                         +36 23 531 501

A GDPR 37. cikk (2) bekezdésében foglalt „Superman klauzula” lehetővé teszi, hogy egy vállalkozáscsoport közös adatvédelmi tisztviselőt is kijelölhessen. A Jungheinrich csoport adatvédelmi tisztviselője, akivel kapcsolatba léphet, amennyiben bármilyen kérdés merülne fel személyes adatainak kezelésével és jogainak érvényesítésével (ehhez lásd a jelen Adatvédelmi nyilatkozat 8. pontját) kapcsolatban:

Frank Jastrob

Jungheinrich AG

Friedrich-Ebert-Damm 129

22047 Hamburg, Deutschland

Telefon: +49 40 6948-1630

E-mail: Frank.Jastrob@jungheinrich.de vagy adatvedelem@jungheinrich.hu

Adatvédelmi kérelmek: Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fenti adatvédelmi tisztviselői e-mail címek valamelyikére küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

3. Adatbiztonság

Technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket hozunk a technika állásának megfelelően annak érdekében, hogy az európai és a nemzeti adatvédelmi jogszabályok előírásai teljesüljenek, valamint, hogy megvédjük az általunk kezelt adatokat a véletlen vagy szándékos manipuláció, elvesztés, megsemmisítés vagy az illetéktelen személyek általi hozzáférés ellen.

A Szolgáltatások webböngészőn vagy az alkalmazáson (a továbbiakban: Ügynök) keresztül történő felkeresésével és igénybevételével kapcsolatos összes kommunikációt TLS eljárással titkosítjuk.

4. Az adatkezelés jogalapjai

Szolgáltatásaink felhasználóinak személyes adatait kizárólag a vonatkozó adatvédelmi előírások betartásával kezeljük. Ez azt jelenti, hogy a felhasználói adatokat csak törvényes jogalap birtokában kezeljük, azaz ha az adatkezelést jogszabály írja elő, az szerződés teljesítéséhez szükséges, a felhasználó hozzájárulását adta, illetve jogos érdekeink alapján a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében.

5. Személyes adatok továbbítása Jungheinrich csoporton belül vagy harmadik félnek


A Jungheinrich vállalatcsoporton belüli adattovábbítással kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy csoporttagok a csoporton belüli adatkezelésről megállapodást (Agreement on data processing in the group (Intra-Group Agreement) kö

e version)töttek egymással, melyben a Jungheinrich csoport valamennyi tagja betartani vállalta a kötelező erejű vállalati szabályokat, és kifejezetten rendelkeztek az érintettek a személyes adataik kezelése tekintetében érvényesíthető jogaik biztosításáról.

Olyan harmadik felekkel működünk együtt, akik a megbízásunkból bizonyos technikai feladatokat látnak el a termékek rendelkezésre bocsátása során.

Amennyiben külső szolgáltatókat vonunk be, ez mindig a törvényi rendelkezések keretein belül és a hatályos adatvédelmi előírások betartásával történik. Az adatok címzettjei kötelesek azokat csak a meghatározott célokra felhasználni. Ha az adatokat a Jungheinrich csoporton kívüli címzettnek továbbítják az Európai Unión/EGT-n kívüli harmadik országba, a címzett garantálja az adatvédelem azonos szintjét a GDPR 44. és azt követő cikkei szerint. Kivételt képeznek azok az államok, amelyek adatvédelmi szintjét az EU Bizottság a GDPR 45. cikkével összhangban megfelelőnek ismerte el.

A termékekhez kapcsolódó technikai támogatás keretében az 1., 2. és 3. szintű támogatásért vagyunk felelősek. Az Öntől kapott személyes adatokat szükség esetén továbbítjuk a Jungheinrich csoporton belül annak érdekében, hogy problémák és kérdések esetén biztosítani tudjuk a szükséges támogatást. Ez a továbbítás a Szolgáltatások keretében biztosított funkciók szerződésszerű teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint.

6. Sütik

A Szolgáltatások rendelkezésre bocsátásához úgynevezett sütiket használunk. Ezek olyan kisméretű szövegfájlok, amelyeket a Szolgáltatások elküldenek az Ön által használt eszközre (PC, táblagép stb.), és mentik azokat az Ügynök memóriájába. E sütik célja pl. a felhasználó engedélyezett felhasználóként történő azonosítása a Szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt. Ezen ideiglenes „köztes tárolás” nélkül a már elvégzett bejegyzéseket újra és újra meg kell ismételni egyes alkalmazásokban. A sütik csak azokat az adatokat tartalmazzák, amelyeket a szerver ad ki és/vagy amelyeket a felhasználó kérésre megad (pl. felépítés, információk a domainről, elérési út, lejárati dátum, süti neve és értéke). Egy süti nem tud kémkedni a merevlemezen.Ha nem szeretné, hogy a sütik tárolásra kerüljenek a számítógépén, az Ügynök rendszerbeállításaiban kikapcsolhatja a megfelelő opciót. A már elmentett sütik az Ügynök rendszerbeállításaiból törölhetők. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a sütik deaktiválása korlátozhatja a termékek használatát.Egyes esetekben Szolgáltatások igénybevétele során az alábbi áttekintésben megnevezett sütik kerülnek felhasználásra. Ezek egyrészt úgynevezett eredeti féltől származó, vagyis általunk beállított sütik, másrészt harmadik felektől származó és általuk beállított sütik, amelyek meghatározott célok elérését szolgálják.

7. A tárolás időtartama

Alapvetően csak addig tároljuk az adatait, amíg az az adatgyűjtés céljához szükséges. Hosszabb tárolásra akkor kerül sor, ha törvényes megőrzési időszakok vonatkoznak rá, vagy ha beleegyezését adta az adatok hosszabb ideig való tárolására.

A Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződés végleges megszüntetése vagy a felhasználói profil törlése után legkésőbb hat hónappal töröljük a bejelentkezési adatokat.

Mindez nem érinti a Jungheinrich azon kötelezettségét, hogy az adatok másolatát törvényileg előírt archiválási vagy az alapul szolgáló szerződésben előírt egyéb célokból megőrizze.

Kifejezetten a Call4Service esetében: Az Ön szolgáltatási megkeresésének az illetékes ügyfélszolgálat részére való átadása után a szolgáltatási megkeresésben foglalt személyes adatok 12 hónap elteltével teljes körűen törlésre kerülnek. Mindez nem érinti a Jungheinrich azon kötelezettségét, hogy az adatok másolatát törvényileg előírt archiválási vagy az alapul szolgáló szerződésben előírt egyéb célokból megőrizze.

8. Az Ön jogai a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan, jogorvoslati tájékoztatás

9. Linkek más webhelyekre


A Szolgáltatásainkban található linkek a Jungheinrich más webhelyeire mutathatnak. Ezek esetében az erre a célra biztosított és a megfelelő weboldalakon bemutatott adatvédelmi tájékoztatók érvényesek. Ugyanez vonatkozik a harmadik felek által üzemeltetett külső weboldalakra mutató esetleges linkekre. Az adatkezelésért való felelősség tekintetében szintén az adott adatvédelmi tájékoztatóban talál információkat.

10. Állapot

Ha az jogi vagy ténybeli okokból szükségessé válik, a jelen adatvédelmi tájékoztatót frissítjük. Kérjük, legyen naprakész a nyilatkozat aktuális állapotával kapcsolatban.

2022. augusztus 1.