+36 23 531 500 Szerviz hotline
Kapcsolatfelvételi űrlap
Hírlevél
A Jungheinrich sikeres évet zárt 2020-ban
05/03/2021

A Jungheinrich sikeres évet zárt 2020-ban

A Jungheinrich sikeres évet zárt 2020-ban, és bizakodva tekint a 2021-es pénzügyi évre.

A koronavírus okozta gazdasági visszaesés ellenére a Jungheinrich jobban zárta a 2020-as pénzügyi évet, mint az a COVID 19 világjárvány kezdetekor várható volt.

Valamennyi fő mutató a 2020 októberében előre jelzett mutatószámok felső tartományában van, némelyik meg is haladta a célértékeket. Az EBIT, az EBT és az adózás utáni eredmény a különleges körülmények között is jól alakult. Ráadásul a Jungheinrich a most zárult pénzügyi évben jelentősen növelte üzleti tevékenységből származó pénzforgalmát, és számottevő nettó eszközállományt halmozott fel.


„A COVID 19 világjárvány által megnehezített keretfeltételek és piaci körülmények ismeretében elégedettek vagyunk az év üzleti alakulásával. A költségek csökkentése és a hatékonyság növelése érdekében idejekorán bevezetett intézkedéseknek, valamint a likviditás megőrzéséért tett határozott erőfeszítéseinknek eredményeképp a pandémia üzletmenetünkre gyakorolt negatív hatását sikeresen korlátozni tudtuk. Munkatársaink nagyszerű elkötelezettségének köszönhető, hogy a második világháború utáni időszak legnagyobb egészségügyi és gazdasági válságának évében közösen ilyen eredményt tudtunk elérni” – nyilatkozta Dr. Lars Brzoska, a Jungheinrich igazgatótanácsának elnöke.


A nagymértékben a COVID-19 világjárvány kitörése által meghatározott piaci környezetben a nettó árbevétel a 2020-as pénzügyi évben elérte a 3,81 milliárd eurót (előző év: 4,07 milliárd euró). Az új megrendelések értéke, amely magában foglalja az új és használt targoncákat, valamint a szervízszolgáltatásokat, az utolsó negyedévnek köszönhetően 2020-ban elérte a 3,78 milliárd eurót (előző év: 3,92 milliárd euró). Mindkét adat tehát valamivel a 2020 októberében megemelt előrejelzési érték felett volt. Az EBIT 218 millió euróval elérte az előre jelzett értéktartomány felső felét (előző év: 263 millió euró), ami 5,7 százalékos EBIT-megtérülést eredményezett (előző év: 6,4 százalék).

Az adózás utáni eredmény 151 millió eurót tett ki (előző év: 177 mio. €). A működési tevékenységből származó cash flow jelentősen, 551 millió euróval meghaladta az előző évi értéket (előző év: 345 mio. €).

2020. december 31-én a konszern nettó eszközállománya 194 millió eurót tett ki, szemben a tavalyi év azonos időpontjában még fennálló 172 millió eurós nettó adóssággal. Ez 366 millió eurós javulásnak felel meg. A pozitív fejleményt az alacsonyabb tőkekiadások, a bértargonca-flotta csökkentése és a felszabadított működőtőke eredményezte.


„Különösen a gazdaságilag nehéz időkben bír az erős mérleg és a megbízható likviditás nagy jelentőséggel, így bármikor képesek lehetünk a szükséges stratégiai intézkedések végrehajtására és a konszern pénzügyi függetlenségének biztosítására” – jelentette ki Dr. Volker Hues pénzügyi igazgató.


A Jungheinrich AG igazgatótanácsa 0,41 euró osztalék kifizetését javasolja (előző év: 0,46 €) törzsrészvényenként, és 0,43 eurót (előző év: 0,48 €) elsőbbségi részvényenként. Az osztalékra tett ajánlás összesen 43 millió euró kifizetését jelenti (előző év: 48 Mio. €) A 28 százalékos kifizetési arány (előző év: 27 százalék) összhangban van a vállalat azon céljával, hogy az adózás utáni eredmény 25-30 százalékát ossza ki a részvényeseknek. „Örülünk, hogy ezen kihívásokkal teli év után is folytathatjuk stabil osztalékfizetési politikánkat. A részvényesek megbízható hozzájárulása a vállalat sikeréhez alapvető fontosságú számunkra” – hangsúlyozta Dr. Hues.


Sikeres válságkezelés a koronavírus idején

A Jungheinrich már közvetlenül a koronaválság kezdetén egy központi válságstábot hozott létre, ezen kívül pedig a szervezeti egységekben és üzemekben is működnek helyi válságstábok annak érdekében, hogy a felmerülő kockázatokat idejekorán felismerjék, és időben meghozott, megfelelő és összehangolt intézkedésekkel minimalizálják azok vállalatra gyakorolt hatását. A legfőbb prioritást a dolgozók, az ügyfelek és az üzleti partnerek védelme élvezte. Ennek érdekében a Jungheinrich csak 2020. év folyamán több mint 215.000 darab maszkot és több mint 20.000 liter fertőtlenítőszert szerzett be. Ugyanakkor átfogó óvintézkedéseket tett annak érdekében, hogy minimalizálja a világjárvány ellátási láncokra és termelésre gyakorolt hatását. A helyi egységek mindenütt a világban szoros kapcsolatban állnak az illetékes hatóságokkal, és folyamatosan végrehajtják a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy szállítási képességünk biztosított legyen. Ez lehetővé tette a Jungheinrich számára, hogy a válság alatt is megbízhatóan kiszolgálja ügyfeleit. A rövidített munkaidőben történő munkavégzésre 2020-ban csak néhány helyszínen és inkább csak kis mértékben került sor.

„Munkatársaink kiváló elkötelezettségének köszönhetően ügyfeleink, kiemelten a logisztika, a kereskedelem, valamint az élelmiszer- és gyógyszeripar ágazatokban mindig számíthattak a Jungheinrichre. Így váltak kollégáink „sárga hősökké”. A Jungheinrich büszke lehet erre a csapatra, amellyel az előttünk álló kihívásokkal is megbirkózunk, és a jövőben is számos sikert érünk majd el” – tette hozzá Dr. Brzoska.

E rendkívüli erőfeszítésért és a válság okozta többlett-terhek elismeréseként a Jungheinrich az év végén 13,5 millió eurós korona-bónuszt fizetett ki dolgozóinak.


Új vállalati stratégia 2025+

A Jungheinrich 2020 novemberében mutatta be új 2025+ vállalati stratégiáját a nyilvánosságnak. Az elkövetkező években a Jungheinrich a nyereségesség, hatékonyság és fenntarthatóság növelésére összpontosít. Miután a Jungheinrich a tervezettnél egy évvel korábban érte el a 2020-ra kitűzött stratégiai növekedési célját, azt tűzte ki maga elé, hogy fenntartható értéket teremt valamennyi érdekelt fél – ügyfelek, dolgozók, részvényesek, üzleti partnerek és a társadalom egésze – számára. A vállalatcsoport különösen nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tovább erősítse jelenlétét az európai, kínai és észak-amerikai piacokon. A Jungheinrich minden tevékenysége a fenntarthatóság átfogó értelmezésén alapul, amely egyaránt figyelembe veszi a gazdasági, ökológiai és szociális szempontokat.


„Célunk, hogy ügyfeleinknek mi jelentsük az első számú választást, előremutató megoldásainkkal és technológiáinkkal pedig valódi értéktöbbletet nyújtsunk nekik. Ugyanakkor vállalatcsoportként szeretnénk hozzájárulni a gazdasági, ökológiai és társadalmi fejlődés alakításához. Ennek érdekében a Jungheinrich jövedelmezőbb, hatékonyabb és fenntarthatóbb úton halad tovább” – jelentette ki Dr. Lars Brzoska.


Előrejelzés és kilátások 2021-re

Tekintettel az elmúlt hónapok pozitív piaci tendenciájára és az IMF idei évre vonatkozó 5,5 százalékos világgazdasági növekedési előrejelzésére, a Jungheinrich azzal számol, hogy az anyagmozgató gépek globális piaca 2021-ben közepes vagy magas egyszámjegyű százalékos növekedést fog felmutatni, és fő piacán, Európában a piaci volumen egyszámjegyű százalékos növekedése várható.

A gazdasági és iparági kilátásokat figyelembe véve a Jungheinrich arra számít, hogy a konszern árbevétele 2021-ben 3,9 és 4,1 milliárd euró között lesz. A beérkező megrendelések az előrejelzések szerint szintén 3,9 és 4,1 milliárd euró közötti tartományban mozognak. A tárgyévi EBIT 260 és 310 millió euró között várható, az EBIT-hozam 6,7 és 7,6 százalék között várható. Ami az anyagköltségek alakulását illeti, a Jungheinrich arra számít, hogy az árak a széles körű gazdasági fellendüléssel párhuzamosan érezhetően emelkedni fognak. A jelenlegi becslések szerint az EBT elérheti a 240-290 millió eurót, az EBT-megtérülés pedig várhatóan eléri a 6,2-7,1 százalékot. Ez azon a feltételezésen alapul, hogy a jelenlegi pénzügyi piaci környezet viszonylag stabil marad. A Jungheinrich továbbra is ragaszkodik a magas likviditási pozícióhoz, hogy megőrizze pénzügyi függetlenségét és a megfelelő pénzügyi mozgásteret. A vállalatcsoport célja, hogy 2021 végére a nettó eszközállománya jelentősen meghaladja a 200 millió eurót. A tőkehozamráta (ROCE) a 2021-es pénzügyi évben előreláthatóan 14 és 18 százalék között lesz az EBIT idén várható növekedése miatt.


Minden előre jelzett adat szerves növekedésre vonatkozik. A megkezdődött vakcinázási kampányok ellenére továbbra is bizonytalanság tapasztalható a koronavírus további terjedése, valamint annak a fogyasztói keresletre és az ellátási láncokra gyakorolt hatása kapcsán. Az előrejelzés abból indul ki, hogy a COVID-19 világjárvány nem vezet a 2020-asnál szigorúbb lezárásokhoz, mint pl. üzembezárásokhoz, és hogy az ellátási láncok nem szenvednek kárt. Az ellátási képességet biztosító intézkedések folytatódnak.


„A 2020-as válságév mindannyiunk számára kivételes próbatételt jelentett, mind szakmailag, mind emberileg. Erős pozíciónknak köszönhetően sikeresen megbirkóztunk vele. Bebizonyítottuk, hogy a Jungheinrich rugalmas és képes ellenállni a válságnak. Bár az idei év még mindig magában hordozza a koronával kapcsolatos bizonytalanságokat, a várható pozitív piaci tendenciákra tekintettel optimistán tekintünk előre. A nyereséges növekedésre, a hatékonyság növelésére és stratégiánk sikeres végrehajtására összpontosítunk” – állapította meg Dr. Brzoska.2020

2019

Változás
%-ban

Beérkező megrendelések

(db)

111400

121900

-8,6

Beérkező megrendelések

(mio. €)

3777

3922

-3,7

Forgalom

(mio. €)

3809

4073

-6,5

EBIT

(mio. €)

218

263

-17,1

EBIT-ROS

%

5,7

6,4

-

EBT

(mio. €)

200

242

-17,4

EBT-ROS

(%)

5,3

5,9

-

Adózás utáni eredmény (mio. €)

151

177

-14,7

Beruházások1)

(mio. €)

75

157

-52,2

K&F Kiadások

(mio. €)

89

86

3,5

Munkatársak száma

(FTE2))

18103

18381

-1,5


  1. Ingatlanok, gépek és berendezések és immateriális javak az aktivált fejlesztési kiadások és a használati jogok nélkül.
  2. FTE = Full Time Equivalents (teljes munkaidős egyenérték; a számításnál a részmunkaidőben foglalkoztatottakat munkaidejüknek megfelelően vették figyelembe)